Page 3 - Magazyn Employer Branding nr 3
P. 3
» WIADOMOŚCI » EB WEDŁUG… » PORADNIK » CASE STUDIES » Z WIZYTĄ U…


Podsumowania i prognozy, (odpowiednik Google Street View dla frm) przez redakcję

radia TOK FM oraz akcja rekrutacyjna ze sterowanym zdalnie
czyli EB w latach 2013–2014 łazikiem w agencji Hypermedia Isobar. I chociaż pokazy-
wanie wnętrza biura nie jest niczym nowym w działaniach
employer brandingowych, to po raz pierwszy nie były to
zdjęcia sterylnego porządku i pustych krzeseł. Jednocześnie
interaktywna formuła pozwalała zwiedzającym decydować,
co zobaczą.
Zaś trzeci trend – może mniej widoczny dla odbiorcy, ale
nie wiem, czy nie najważniejszy dla pracodawców – to wy-
Kilku ekspertów raźnie rosnące zainteresowanie badaniami wizerunkowymi
poprosiliśmy i analizą strategiczną w budowaniu EVP. Mam nadzieję, że
o podsumowanie tego, dzięki temu w 2014 r. zobaczymy bardziej wyraziste kreacje
i kampanie employer brandingowe.
co działo się w employer
brandingu w 2013 r., ANETA TUR
Employer Branding Manager, MJCC
i o próbę przewidzenia, Rok 2013 był przede wszystkim rokiem strategii. Więcej frm
co będzie miało niż do tej pory prowadziło przemyślane kampanie, większe
największe znaczenie było zainteresowanie badaniami i analizami, które miały być
w 2014 r. Jakie trendy podstawą do podejmowania bardziej przemyślanych decyzji
wizerunkowych. Ponadto, frmy coraz częściej organizowały
zauważyli? lub zlecały indywidualne badania, które pozwalały analizo-
wać wizerunek przedsiębiorstw i preferencje kandydatów
w precyzyjnie posegmentowanych grupach docelowych. To
dobry znak, bo może w niedalekiej przyszłości przełożyć się
URSZULA PŁOSAREK Niestety, nadal większość pracodawców swoje EVP buduje na lepsze kampanie, które nie będą ograniczać się do działań
Konsultant ds. strategii komunikacji i wizerunku raczej w odpowiedzi na potrzeby potencjalnych kandyda- spektakularnych, ale przede wszystkim staną się efektywne.
pracodawców tów, akcentując w komunikacji ogólnie rozumiany „rozwój Widać było również, że działania zaczyna prowadzić coraz
Moim zdaniem rok 2013 jest tak naprawdę pierwszym, poprzez pracę”, jakby nie dostrzegali faktu, że w ten sposób szersze grono frm. Aktywności z obszaru EB podejmowały
w którym pracodawcy już nie zachłystują się samym ha- nie wyróżniają się na tle oferty rynkowej. nie tylko nowe przedsiębiorstwa, ale też całe branże, które
słem „employer branding”, ale coraz lepiej rozumieją idee W 2013 r. pojawiło się też kilka tematów, które – mam do tej pory na rynku pracy były raczej uśpione. Wydaje się
i zasadność biznesową działań w tym obszarze. Ten wzrost nadzieję – będą rozwijane w kolejnych latach. Po pierwsze, też, że budowaniem wizerunku interesują się frmy coraz
świadomości przekłada się na jakość samych materiałów hasło „candidate experience” i wzrost świadomości, jakie mniejsze – do niedawna kilkudziesięcioosobowe organizacje
wizerunkowych – coraz ciekawszych i bardziej spójnych znaczenie dla wizerunku pracodawcy ma przebieg całego w najlepszym wypadku prowadziły działania we własnym
w przekazie. Najbardziej spektakularną przemianę przeszły procesu selekcji kandydatów. Jest to wyraźne przejście od zakresie, w ubiegłym roku ich zapytania kierowane do agen-
dwie frmy, w których było to powiązane z rebrandingiem traktowania employer brandingu wyłącznie jako promocji cji były już coraz mniejszym zaskoczeniem.
biznesu – Mondelez (dawny Kraft Foods) oraz Orange (po rekrutacyjnej, której celem jest zwykła maksymalizacja liczby Ważnym wydarzeniem było uruchomienie studiów pody-
ubiegłorocznym połączeniu z TP S.A.), obie z całkiem nowy- otrzymanych zgłoszeń do pracy, w stronę próby regulowania plomowych poświęconych tematyce budowania wizerunku
mi zakładkami „Kariera”. Warto też wspomnieć o PZU, które procesów HRM w frmie i kształtowania doświadczenia osób, pracodawcy na krakowskiej AGH. Dla młodej branży, jaką
jako pierwsze wykorzystało bramki w warszawskim metrze które mają kontakt z marką pracodawcy. ciągle jest employer branding, każda inicjatywa edukacyjna
do promocji oferty pracodawcy, a rok kończy przebojowym Drugi temat to inicjatywy sugerujące rosnącą otwartość jest niezwykle cenna. Trzymam kciuki, żeby mury uczelni
flmem rekrutacyjnym. Wiele innych frm również zapre- pracodawców w pokazywaniu, jak to w frmie jest – dwie opuszczali prawdziwi specjaliści, dobrze przygotowani do
zentowało dobre, profesjonalnie przygotowane kreacje. piersze jaskółki to wykorzystanie Zdjęć frmowych Google mierzenia się z EB-owymi wyzwaniami. »

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 3/2013 # 3
   1   2   3   4   5   6   7   8