Page 5 - Magazyn Employer Branding nr 4
P. 5
» WIADOMOŚCI » EB WEDŁUG… » PORADNIK » CASE STUDIES » Z WIZYTĄ U…


Rekrutacja przez YouTube następnego dnia były już gotowe. ponad 1000 łapek w górę jest ok. 50 w dół (stan na koniec

Powstały osobne wersje – dla pań lutego – przyp. red.).
i dla panów. Dlaczego? – Chodziło Czy ogłoszenia z dużą dozą humoru zagwarantowały efekt
mi o formę, przyjmując kogoś do wirusowy? – Publikując pierwszy flmik, o tym, czym jest
pracy, oczywiście kierujemy się CupSell.pl, wykupiliśmy mailing i przygotowaliśmy reklamę.
umiejętnościami, choć fajnie jest Teraz nie ma już takiej potrzeby. Nagrania z ogłoszeniami
mieć zespół zróżnicowany tak- obejrzało ok. 100 tys. osób w dwa tygodnie. W odpowiedzi
że pod względem płci – twierdzi otrzymaliśmy ok. 500 CV nie tylko z naszego regionu. Mamy
Marcin. propozycje współpracy, gdybyśmy chcieli otworzyć biura
w Gdańsku, Wrocławiu czy Warszawie – wylicza Marcin.
wersja dla pań była bardzo kli- Ilość jest imponująca. A jakość? – Było wiele LoLcontentu,
matyczna, a nawet hipnotyzująca. kandydatów, którzy przygotowali dowcipne grafki. Osta-
Przewijał się w niej motyw raj- tecznie zatrudniliśmy Marka – odpowiada prezes CupSell.pl.
skiej plaży. Autor starał się trafć Teraz frma szuka programistów PHP, o czym Marcin nie
w czułe punkty: „jesteś najważ- omieszkał wspomnieć w kolejnym flmiku, podsumowującym
niejsza, bo robisz genialną graf- efekty kampanii.
kę”, „będziesz doceniona”, a także:
„możesz wybrać kolor myszki”. Dlaczego zdecydował się osobiście zaangażować w pro-
W spocie pojawiły się też małe mocję i rozwój frmy? – CupSell to moja odpowiedzialność
kotki, „które machają łapkami”, i reputacja. Poprzez flmiki pokazuję, że jesteśmy wyluzo-
Ogłoszenie rekrutacyjne dla grafczki i Pudelek.pl jako strona startowa. wani i że potrzebujemy ludzi z pasją. Poza tym przygo-
towywanie flmów to też mój sposób na dobrą zabawę
Cześć! Jestem Marcin i jestem prezesem ogłoszenie dla panów było znacznie bardziej dynamicz- – podsumowuje.
CupSell.pl – tak Marcin Majzner zaczyna flmiki ne. Często padały w nim słowa: „zajebisty” oraz „bekon”. A.T.
dotyczące frmy, które promuje na swoim kanale Nie zabrakło też „gołych lasek”
na YouTube. Zasadniczo są one skierowane do i propozycji nie do odrzucenia: Ogłoszenie rekrutacyjne dla grafka
potencjalnych klientów. Jednak w połowie stycznia „Jak masz kaca, to nie musisz
powstały także dwa nagrania z ogłoszeniami przychodzić do pracy. Zostań
o pracę – dla grafka i grafczki. w domu. Szef szanuje pracow-
ników i pewnie też ma kaca, bo
– O ile ogłoszenia na Pracuj.pl, Gumtree.pl czy Infoludek.pl piliście razem”. Dodatkową moty-
(portal znany w Szczecinie) były skuteczne w przypadku wacją do złożenia CV mogła być
ofert dla asystentów czy specjalistów od obsługi klienta, obietnica otrzymania kucyka po
to jeżeli chodzi o grafków, menedżerów, social media ninja trzech latach pracy.
czy PR-owców – już nie. W przypadku pierwszej grupy
w ciągu doby otrzymywaliśmy ok. 100 CV na ogłoszenie, Marcin, ze względu na tempo pra-
w przypadku drugiej – 10 do 20, z czego większość to cy, flmiki zmontował sam. Jaka
były osoby zupełnie przypadkowe – mówi Marcin. – Lu- była reakcja zespołu? – Szefe,
dzie, do których chcieliśmy dotrzeć, już mieli pracę albo znowu przegiąłeś – odpowiada
byli freelancerami, więc musieliśmy wymyślić coś bardziej z przekorą. Jeżeli patrzeć na gło-
oryginalnego, żeby nas zauważyli – dodaje. Co konkretnie? sy na YouTube, odbiorcom flmy
Pewnego styczniowego popołudnia Marcin wpadł na po- się podobają. W bardziej popu-
mysł, że nakręci flmiki z ogłoszeniami o pracę. Rankiem larnym ogłoszeniu dla facetów na


MAGAZYN EMPLOYER BRANDING numer 1(4)/2014 # 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10