Page 6 - Magazyn Employer Branding nr 6
P. 6
WIADOMOŚCI  » EB WEDŁUG…  » PORADNIK  » CASE STUDIES  » Z WIZYTĄ U…

Jak znaleźć programistów? Wyszkolić ich! Luxoft rzuca wyzwanie
informatykom
Deficyt programistów doskwiera wielu przedsiębiorstwom. ców, rozpoczęli przygodę z branżą nowych technologii. Na
Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych postanowiła 40-dniowe staże przyjęło ich osiem lokalnych przedsię- Luxoft wpadł na pomysł, jak wyłowić największe
znaleźć na to lekarstwo i przy udziale lokalnych przedsię- biorstw: Volanto, Quantum Lab, Foreto, SpeedNet, Atena, talenty na rynku IT. Zorganizował Java Recruitment
biorstw zorganizowała projekt CODE 2.0. Dom Finansowy QS, Younity i HolonGlobe. Po tym okresie Challenge, podczas którego programiści mogli spraw-
Przez 54 dni 15 osób zarejestrowanych jako bezrobotni istnieje możliwość kontynuowania współpracy z poszcze- dzić swoją wiedzę i umiejętności oraz porównać się
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku nieodpłatnie gólnymi firmami. z innymi. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba było
uczyło się kodować pod okiem trenerów-praktyków. Uczest- Inicjatywę wspierają: Gdański Park Naukowo-Technologicz- zarejestrować się przez formularz na stronie firmy
nicy projektu poznawali różne języki, techniki i środowiska ny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, InvestGDA, (zrobiło to blisko 60 osób) i 14 lub 15 października
programistyczne. W październiku, po uzyskaniu wiedzy Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia, Great Vibes. między godziną 8 a 18 przyjść do siedziby przed-
i kompetencji oczekiwanych przez przyszłych pracodaw- Więcej o projekcie: www.code20.pl. siębiorstwa w Kraków Business Park. Na Java Re-
cruitment Challenge zdecydowało się 25 chętnych.
Kariera na grillu Źródło: IBM Polska Odpowiadali na pytania specjalistów z Luxoft i roz-
wiązywali jedno zadanie z kodowania. Każdy otrzymał
IBM postanowił wykorzystać zamiłowanie studentów Podczas wydarzenia IBM przekazał Katedrze Informa- spersonalizowany raport opisujący kompetencje oraz
AGH do grillowania i zaprosił ich na wspólne barbecue. tyki Akademii Górniczo-Hutniczej rozwiązanie PureData koszulkę polo z logo firmy. Osoby, które uzyskały re-
Organizatorzy mieli zjawić się przy bibliotece AGH bez System for Analytics, które umożliwia analizę ogromnych zultat powyżej 70 punktów (na 100), dostawały bilety
względu na pogodę (na wszelki wypadek rozstawiono ilości danych w bardzo krótkim czasie. Studenci i dok- do kina. Ośmiu uczestników otrzymało ofertę pracy.
namiot), ale początek października był przepiękny. Oso- toranci będą mogli z niego korzystać przy pisaniu prac Zwycięzca wygrał iPada.
by, które zapisały się na wydarzenie, mogły liczyć na dyplomowych oraz prowadzeniu projektów naukowych. Dlaczego Luxoft zdecydował się na taką akcję? – Chy-
kiełbaski, choć oczywiście chodziło o coś więcej. IBM W międzyczasie firma prezentowała poszczególne dzia- ba dla każdego to, co zdobywane, co nie przychodzi
chciał w miłej atmosferze podzielić się ze studentami ły, zachęcała do aplikowania na aktualne oferty praktyk łatwo, stanowi dużą wartość. W dodatku programiści
swoimi doświadczeniami, a także odpowiedzieć na ich i pracy oraz zbierała zapisy na warsztaty w IBM Poland to grupa społeczna, która w większości ceni sobie
pytania. Tematy wystąpień były zróżnicowane – od tego Software Lab. Na potrzeby akcji założono stronę inter- rywalizację. Dużą satysfakcję przynosi im znajdowanie
jak ujarzmić Big Data i o co chodzi w Cloud Computing, netową: www.grillowaniezibm.pl. błędów w zastanym kodzie, ulepszanie obecnych roz-
po analizę mediów społecznościowych i nowoczesne wiązań i odkrywanie nowych. Poprzez konkurs chcie-
zarządzanie firmą. liśmy też podkreślić, że Luxoft to nie jest zwyczajna
firma. Stawiamy na wiedzę i umiejętności, potrafimy
je docenić – mówi dr Ewelina Jurczak, Marketing Ma-
nager w Luxoft.

MAGAZYN EMPLOYER BRANDING  numer 3(6)/2014 # 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11