Page 7 - Magazyn Employer Branding nr 6
P. 7
karieraplus.pl

Rekrutujesz?

Poznaj nasze bran¿owe publikacje:

IT Sprzeda¿ In¿ynieria Biznes

www.karieraplus.pl/przewodniki

Mateusz Krzemiñski Filip Ka³amaga
tel. 531 100 138 tel. 533 223 452

reklama@karieraplus.pl
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12