Page 3 - Magazyn Employer Branding nr 9
P. 3

Drodzy EB-owcy!

Po gorącym sezonie EB-owych nagród nadchodzi – równie gorący – czas pracy nad kolejnymi kampa-
niami, które ujrzą światło dzienne po wakacjach. Na jego początku wypuszczamy w świat nowy numer
„Magazynu”. Liczymy na to, że znajdziecie w nim sporą dawkę pomysłów, które będziecie mogli wykorzy-
stać, opracowując własne strategie działań employer brandingowych.
O tym, jak budować unikalną kulturę organizacyjną, rozmawialiśmy z członkami zarządu Marco. Jesteśmy
przekonani, że po lekturze wywiadu z  nimi inaczej spojrzycie na własną ofertę dla pracowników i  za-
stanowicie się, jak można ich angażować w działania na rzecz organizacji. W numerze podpowiadamy
również, od czego zacząć pracę nad intranetem, jak nakręcić dobry film wizerunkowy i jak zaprojektować
wyjątkowe biuro. Prezentujemy też kolejne projekty nagrodzone w tym roku: doświadczeniami z działań
EB podzieliły się z nami m.in. Capgemini, Flextronics i Novo Nordisk. Wierzymy, że Was zainspirują!
Przede wszystkim jednak życzymy Wam fantastycznych wakacji. Czasu, aby spokojnie spojrzeć na wszyst-
ko, co udało się zrobić do tej pory, co w tym roku jeszcze przed Wami. To, jak efektywnie wykorzystacie
letnie miesiące, zdecyduje o tym, jak skuteczne będą Wasze działania jesienią i zimą. Zejdźcie z utartych
ścieżek, szukajcie nowych rozwiązań, uwolnijcie kreatywność. Do zobaczenia we wrześniu!
PS Mamy nadzieję, że spodoba się Wam odświeżony layout MEB-u :).

                                                             Anna Mikulska
                                        Employer Branding Director & Partner, MJCC

Wydawca:               Projekt:            Wszystkie materiały znajdujące się w  „Magazynie EB” są
MJCC Employer Branding Consultants  MJCC              chronione prawem autorskim. Redakcja zezwala na cytowa-
ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa Skład:             nie i publikowanie treści zawartych w „Magazynie” wyłącznie
www.mjcc.pl mjcc@mjcc.pl       Pracownia Register       w celach niekomercyjnych, pod warunkiem podania źródła
Kontakt:               ul. Halczyna 7, 30-086 Kraków wraz z linkiem do elektronicznej wersji „Magazynu”. Treści nie
magazyn@employerbranding.pl      www.pracowniaregister.pl    mogą być opracowywane i zmieniane bez wiedzy redakcji.
Redaktor prowadząca:         Korekta:            W  „Magazynie” wykorzystano zdjęcia z  Shutterstock.com
Anna Tomczyk, MJCC          Małgorzata Ruszkowska     i fotografie będące własnością opisywanych firm.
   1   2   3   4   5   6   7   8