Page 4 - Magazyn Employer Branding nr 9
P. 4

WIADOMOŚCI ► EB WEDŁUG… ► PORADNIK ► CASE STUDIES ► Z WIZYTĄ U…                      IDEALNI WEDŁUG
                                                      UNIVERSUM
  GOOGLE WYGRYWA
  W RANKINGU TRENDENCE                                          Ponad 23,5 tys. studentów z  70 uczel­
                                                      ni wzięło udział w  Universum Student
   Google jest najatrakcyjniejszym pracodawcą w  Polsce – wynika z  badania tren­            Survey 2015. Idealnych pracodawców
   dence Graduate Barometer 2015. Firma zwyciężyła zarówno w kategorii „Biznes”,            wskazali w siedmiu kategoriach.
   jak i „Inżynieria i IT”.
                                                      W  obszarze „Biznes/Handel” pierwsze miejsce
Wśród absolwentów kierunków biznesowych du-       Ankietę wypełniło ponad 16 tys. absolwentów    utrzymał Google. Na drugą pozycję (z  5.) awan-
żym uznaniem cieszyły się także Narodowy Bank      różnych specjalizacji w  okresie od października  sowały Polskie Linie Lotnicze LOT. Trzecią zajął
Polski oraz EY – zajęły odpowiednio drugie i trzecie  2014 do lutego 2015 roku. Pełne wyniki są do-   Narodowy Bank Polski. 4. – Microsoft. Spadły na-
miejsce, zamieniając się pozycjami z ubiegłego roku.  stępne na stronie internetowej.          tomiast PKO Bank Polski i  TVN, w  tym roku pla-
Tuż za podium znalazły się: Apple, PKO Bank Polski                             sując się odpowiednio na 5. i  6. miejscu. L’Oréal
(skok z 10. na 5.) i PwC. KGHM, notowane w tym      EB STARS PO RAZ                  Polska utrzymał 7. pozycję. Na 8. znalazł się EY,
roku po raz pierwszy, od razu zajęło 7. lokatę. Duży   CZWARTY                      który do tej pory zajmował zazwyczaj czołowe
awans zanotowały Grupa PZU (z 25. na 12.) i Polskie                            miejsca w rankingu. Pierwszą dziesiątkę zamknęły
Linie Lotnicze LOT (z 31. na 19.). Natomiast spadki    Podczas konferencji HR Camp 2015 nagrody     IKEA i PZU – IKEA poprawiła notowania o 8 pozy-
zaliczyły Unilever (z 10. na 19.1), BCG (z 13. na 26.)  EB Stars rozdano firmom, które w okresie od   cji, PZU wspięło się o 3 miejsca. Sporym wzrostem
oraz McKinsey & Company (z 17. na 40.).          lipca 2014 do marca 2015 roku prowadziły     cieszyły się PKN Orlen – z 35. na 19., mBank (z 30.
                             ciekawe działania z zakresu budowania wize-   na 23.) i Samsung Electronics Polska (z 32. na 24.).
W kategorii „Inżynieria i IT” w pierwszej trójce, poza  runku pracodawcy. Statuetki trafiły do mBan-   Natomiast Mars i Unilever zaliczyły spadek odpo-
Google, znalazły się KGHM Polska Miedź i Microsoft    ku („Najlepsza kampania EB”), Jerónimo Mar-   wiednio z 14. na 22. i z 19. na 28. miejsce.
(zamieniając się miejscami z ubiegłego roku). Wiele    tins Polska („Najlepsza wewnętrzna kampania
osób za atrakcyjnych pracodawców uznało także       EB”), Agory SA („Najlepsza strona kariery”), EY Wśród studentów IT w pierwszej trójce znalazły się
firmy: Skanska, ABB (awans z 12. na 5.), Volkswagen    („Najlepsze materiały rekrutacyjne”) i Grupy   Google, Microsoft i Intel (awans z 5. na 3.). O jedną
Group, PGE i GE General Electric. W oczach respon-    PZU („Najlepsze wydarzenie offline”, „Najlep-  pozycję, na 4., spadł IBM. Czołówka w  kategorii
dentów znacznie zyskały: Budimex (skok z  19. na     sze wykorzystanie social media”, „Wyróżnienie  „Inżynieria” jest taka sama jak rok temu: Grupa
10. miejsce), Nestlé Polska (z 23. na 13.), P&G (z 21.  specjalne”). Jury wyróżniło także m.in. projek- Skanska, Budimex i PGE. Na 4. miejsce awansował
na 13.), PKN Orlen (z 30. na 20.) i Unilever (z 39. na  ty firm UBS, Nutricia oraz Digital One.     PGNiG. Pełne rankingi są dostępne tu.
25.). Straciły natomiast m.in.: IBM Polska (z 13. na
20.), Boeing (z 18. na 31.) i Tauron (z 23. na 37.).            4

1 Niektóre miejsca były przyznawane ex aequo.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9