Page 3 - MEB10
P. 3

Drodzy                                                  Wydawca:
                                                     MJCC
EB-owcy!                                                 ul. Stępińska 22/30
                                                     00-739 Warszawa
Ani się obejrzeliśmy, a naszemu Magazynowi stuknął mały jubileusz. Tak, tak –              www.mjcc.pl
sami nie wierząc, że tak szybko minęło nam 2,5 roku pracy – oddajemy w Wasze               mjcc@mjcc.pl
ręce już dziesiąte wydanie MEB-u! To dla mnie okazja, żeby podziękować tym,               Kontakt:
bez których Magazyn w ogóle by nie powstał – ekipie MJCC i wszystkim Auto-                magazyn@employerbranding.pl
rom, którzy zgodzili się podzielić się z nami spojrzeniem na branżę i doświadcze-            Redakcja:
niami w prowadzeniu działań employer brandingowych. Wierzę, że m.in. dzięki               Anna Cichy
Wam EB-owa poprzeczka w Polsce ciągle idzie w górę.                           Adrian Juchimiuk
                                                     Anna Mikulska
W tym numerze wiele miejsca poświęciliśmy wewnętrznym aspektom EB. Po-                  Lidia Robakowska
kazujemy m.in. dwa fantastyczne – i niestandardowe – przykłady działań anga-               Izabela Rzepka
żujących pracowników w trudne procesy: diagnozy EVP (o tym rozmawialiśmy                 Aneta Tur
z Arnaud Saintemarie z Luxoftu) i promocji kultury szacunku (o tym opowiedzia-              Szymon Wojtas
ła nam Donata Wiatrowska z Grupy Pracuj). Nie zapomnieliśmy też o budowaniu               Ewa Żurowska
marki na zewnątrz – na uczelnie zaglądamy z Grupą Żywiec, odkrywamy moż-                 Projekt i skład: Maria Daszczuk
liwości Instagrama, bierzemy pod lupę programy polecania pracowników. A na                Korekta: Małgorzata Ruszkowska
deser – zjeżdżamy na recepcję Dentsu Aegis.
                                                     Wszystkie materiały znajdujące się w Magazynie EB
Poza tym startuje rok akademicki, więc lada chwila widzimy się na uczelniach.              są chronione prawem autorskim. Redakcja zezwala na
Jeśli chcecie pochwalić się własnymi działaniami albo po prostu porozmawiać               cytowanie i publikowanie treści zawartych w Magazy-
o employer brandingu, szukajcie nas na targach i konferencjach. Albo po prostu              nie wyłącznie w celach niekomercyjnych, pod warun-
do nas napiszcie, bo zawsze jest dobry czas, żeby zacząć się starać o to, by być             kiem podania źródła wraz z linkiem do elektronicznej
lepszym pracodawcą.                                           wersji Magazynu. Treści nie mogą być opracowywane
                                                     i zmieniane bez wiedzy redakcji. W Magazynie wyko-
                                             Anna Mikulska rzystano zdjęcia z Shutterstock.com i fotografie będą-
                       Employer Branding Director & Partner, MJCC         ce własnością opisywanych firm.
   1   2   3   4   5   6   7   8