Page 6 - MEB10
P. 6

DŁugieWiadomości ► EB WEDŁUG… ► PORADNIK ► CASE STUDIES ► z WIZYTĄ U…
związki

 z capgemini
Do których grup docelowych najtrudniej dotrzeć? Jak zachęcić pracowników do angażowania się w działania employer brandin-
gowe oraz co zapewnia spójność działań komunikacyjnych? – o tym i o innych aspektach pracy EB-owca opowiada Magdalena
Dorożyńska, Employer Branding Lead z Capgemini.

Funkcjonujecie na niezwykle konkurencyjnym     steśmy w Polsce długo, mamy dokładnie spre-   Byliście jednymi z pierwszych w branży w Polsce,
rynku pracy – Kraków, Katowice i Wrocław to     cyzowane grupy docelowe i  wiemy, do kogo    zaczynaliście od stosunkowo prostych procesów,
miasta, w których działa wiele firm z branży,    chcemy kierować naszą komunikację. Ponadto   więc wokół firmy narosło wiele stereotypów. Czy
więc walka o kandydatów jest zacięta. Jak so-    przez lata udało nam się wypracować trwałe   ciągle odczuwacie skutki opinii, które powstały
bie z tym radzicie?                 relacje z  różnymi organizacjami, dla których  w tamtym czasie?
Rzeczywiście rynek jest coraz trudniejszy, zwłasz- jesteśmy już sprawdzonym partnerem. Budu-    Szczególnie na forach internetowych nadal można
cza krakowski, bo pojawia się tu coraz więcej firm jemy u kandydatów świadomość, że to Capge-   się spotkać z opiniami, że Capgemini jest firmą dla
z naszego sektora. Przede wszystkim staramy się,  mini jest firmą pierwszego wyboru, do której  osób, które dopiero zaczynają swoją karierę. Ow-
aby nasze działania wyróżniały się na tle tego, co warto wysyłać aplikacje i  w  której można się szem, mamy stanowiska dla osób bez doświadcze-
robią pozostali pracodawcy. Dzięki temu, że je-   rozwijać.                    nia, np. wymagające głównie znajomości języków

                          6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11