Page 3 - MEB11
P. 3

Drodzy                                                   Wydawca:
                                                      MJCC
EB-owcy!                                                  ul. Stępińska 22/30
                                                      00-739 Warszawa
 Tuż po tym jak wydaliśmy poprzedni „Magazyn”, ogłoszono wyniki Konkursu Biuletynów             www.mjcc.pl
 Firmowych. W redakcji MEB-u strzeliły korki od szampana, bo zwyciężyliśmy w kate-             mjcc@mjcc.pl
 gorii Publikacja Elektroniczna – Biuletyn Zewnętrzny. Obiecujemy, że zrobimy wszystko,           Kontakt:
 żeby trzymać poziom w kolejnych numerach i nadal dostarczać Wam inspiracji i wiedzy.            magazyn@employerbranding.pl
 Dziękujemy też wszystkim Wam – naszym Czytelnikom; dostarczacie nam motywacji,               Redakcja:
 pytaniami zachęcacie do podejmowania tematów, o których nie zawsze pomyślelibyśmy             Anna Cichy
 sami, dzielicie się informacjami o projektach. Bez Was „Magazyn” nie mógłby istnieć!            Adrian Juchimiuk
                                                      Anna Mikulska
 Teraz, gdy zbliża się koniec roku, czas podsumowań i planów, jest dobra okazja, że-            Lidia Robakowska
 byście usiedli z kubkiem gorącej herbaty i pysznym piernikiem w dłoni przed monito-            Izabela Rzepka
 rami i sprawdzili, co przygotowaliśmy w tym numerze. A warto, bo zaglądamy m.in.              Aneta Tur
 za kulisy Programu Edukacyjnego „ZainSTALuj się”, przyglądamy się Snapchatowi               Ewa Żurowska
 jako narzędziu budowania marki pracodawcy i rozmawiamy o inicjatywie HR Open                Projekt i skład: Maria Daszczuk
 Source – to na wypadek, gdyby mało było Wam case’ów u nas! :)                       Korekta: Małgorzata Ruszkowska

 Przede wszystkim jednak życzymy Wam dużo spokoju i oddechu od codziennej walki               Wszystkie materiały znajdujące się w „Magazynie EB”
 o kandydatów. Odpocznijcie, żeby z dobrą energią wejść w nowy rok i móc opraco-              są chronione prawem autorskim. Redakcja zezwala na
 wać jeszcze lepsze strategie, zaplanować skuteczniejsze kampanie, przeprowadzić              cytowanie i publikowanie treści zawartych w „Magazy-
 ciekawsze działania. Takie, które zostaną nagrodzone, dadzą świetne wyniki bizne-             nie” wyłącznie w celach niekomercyjnych, pod warun-
 sowe, ale też przyniosą Wam samym dużo satysfakcji.                            kiem podania źródła wraz z linkiem do elektronicznej
                                                      wersji „Magazynu”. Treści nie mogą być opracowywane
 Wspaniałych Świąt!                                             i zmieniane bez wiedzy redakcji. W „Magazynie” wyko-
                                                      rzystano zdjęcia z Shutterstock.com i fotografie będące
                                               Anna Mikulska własnością opisywanych firm.
                         Employer Branding Director & Partner, MJCC
   1   2   3   4   5   6   7   8