Page 4 - MEB11
P. 4

Wiadomości ► EB WEDŁUG… ► PORADNIK ► CASE STUDIES ► z WIZYTĄ U…

 Newsy z EB-owego świata

 nagród i rankingów

Najpopularniejsi pracodawcy GoldenLine otrzymali statuetki podczas uroczystej gali z okazji jubileuszu portalu. Kolejne nagrody dla najlepszych pracodaw-
                                                         ców wręczone! W ostatnim okresie mieliśmy
                                4                         okazję poznać m.in. TOP 10 Najpopularniej-
                                                         szych Pracodawców w serwisie GoldenLine,
                                                         wyniki Plebiscytu Przyjazny Pracodawca
                                                         branży TSL i zdobywców nagród EB Kreator
                                                         oraz ABSL Diamonds.

                                                         Najlepsi w GoldenLine
                                                         Dziesięciolecie istnienia GoldenLine stało się
                                                         okazją, aby nagrodzić dziesięciu najpopular-
                                                         niejszych pracodawców w serwisie. Zwycięz-
                                                         ców ogłoszono podczas uroczystej gali, któ-
                                                         ra odbyła się 20 października. Przy wyborze
                                                         najpopularniejszych pracodawców wzięto pod
                                                         uwagę średnią ocen przyznanych na profilach
                                                         pracodawców, ogół aktywności firm w  serwi-
                                                         sie, uwzględniający m.in. liczbę dodawanych
                                                         postów, komentarzy i ofert pracy. Trzy pierwsze
                                                         miejsca przypadły w  udziale firmom: Orange,
                                                         Capgemini i Randstad. Dziesiątkę uzupełnili: Sii,
                                                         Nokia, ABB, Delphi Poland, Alior Bank, T-Mobile
                                                         Polska i Nationale-Nederlanden.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9