Page 6 - MEB11
P. 6

Wiadomości ► EB WEDŁUG… ► PORADNIK ► CASE STUDIES ► z WIZYTĄ U…

Liderzy sektora BPO odebrali imponujących rozmiarów diamenty. Aż trzy z nich przyznano za działania EB.

EB-owe diamenty                  ki pracodawcy; były to: Business Leader in Vibrant  budować efektywne miejsce pracy i zaangażowa-
10 grudnia br. odbyła się również gala ABSL Dia-  Workplace, Business Leader in Employer Branding    nie pracowników, Capgemini – za kampanię „Po-
monds – organizowanego po raz pierwszy plebiscy-  oraz Leader in Business to Academia Collaboration.  czuj miętę” prowadzoną na zewnętrznym rynku
tu przeznaczonego dla firm z sektora nowoczesnych                            pracy (więcej o działaniach Capgemini w artykule
usług dla biznesu. Aż trzy konkursowe kategorie  Zwycięzcami okazały się firmy: State Street Bank,   na stronie 32), oraz firma HP, którą wyróżniono za
dotyczyły tematyki związanej z  budowaniem mar-  nagrodzona za wewnętrzne działania pozwalające    najlepszą współpracę z uczelniami. [EŻ]

                                 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11