Page 4 - MEB12
P. 4

Wiadomości ► EB WEDŁUG… ► PORADNIK ► CASE STUDIES ► z WIZYTĄ U…

 Newsy z EB-owego
 świata nagród

 i rankingów

                                        fot.: arch. AIESEC Polska Znamy Pracodawców Roku
                                                      25 lutego odbyła się uroczysta gala, na której
„Pracodawcy Roku” odebrali nagrody podczas gali organizowanej przez AIESEC.                studencka organizacja AIESEC ogłosiła wyniki ba-
                                                      dania „Pracodawca Roku”. W  tym roku studenci
                                                      szczególnie dobrze oceniali firmy zapewniające
                                                      możliwości rozwoju w obszarze szeroko rozumia-
                                                      nych finansów: organizacje konsultingowe, banki
                                                      i firmy ubezpieczeniowe. W dziesiątce znalazły się
                                                      tylko dwie firmy działające w innych branżach.

                                                      Pierwsza trójka pozostała bez zmian w  stosunku
                                                      do roku ubiegłego – te miejsca zajęli: Google, EY
                                                      i PwC. Dziesiątkę uzupełnili w kolejności: Deloitte
                                                      (awans z  11.), ING Bank Śląski (awans z  6.), PZU
                                                      (spadek z 5.), PKO BP (spadek z 4.), KPMG (spadek
                                                      z  7.), Jerónimo Martins (awans z  17.) i  Capgemi-
                                                      ni. Ta ostatnia firma zadebiutowała w  dziesiątce,
                                                      notując jednocześnie największy awans – w ubie-
                                                      głym roku zajęła 21. miejsce. Z czołowej dziesiątki
                                                      wypadli Mars, IBM i Infosys.

                                       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9