Page 5 - MEB12
P. 5

Wiadomości ► EB WEDŁUG… ► PORADNIK ► CASE STUDIES ► z WIZYTĄ U…fot.: arch. Top Employers Europe

                                                           Najlepsze miejsca do pracy
                                                           30 marca przyznano także wyróżnienia w ósmej
                                                           edycji konkursu Great Place to Work®. W  ran-
                                                           kingu Najlepszych Miejsc Pracy 2016 znalazło się
                                                           25 firm, wyróżnionych w trzech kategoriach.

                                                           Herbalife Polska, EDP Renewables Polska i Monsanto
                                                           Polska zwyciężyły w kategorii firm zatrudniających
                                                           poniżej 50 osób. Na podium w  najliczniejszej kate-
                                                           gorii – firm, w których pracuje do 500 pracowników
                                                           – stanęli: Bristol-Myers Squibb, Objectivity Bespoke
                                                           Software Specialists oraz Syncron Poland. Natomiast
                                                           pierwsze trzy miejsca wśród największych pracodaw-
                                                           ców – zatrudniających powyżej 500 osób – przypadły
                                                           firmom: Cisco, Microsoft oraz Grupie IKEA.

                                                           W tegorocznej edycji konkursu przebadano 86 spółek,
                                                           w których zatrudnionych jest ponad 47,5 tys. pracow-
                                                           ników.

Tytułem Top Employers może w tym roku poszczycić się 39 polskich pracodawców.

Pracodawcy z nagrodami od Randstad        Topowi pracodawcy
Już po raz szósty przyznano nagrody Rand-     Aż 39 polskich firm może przez najbliższy rok po-
stad Award. W  polskiej edycji zwyciężyła fir-  sługiwać się tytułem Top Employers. 20 z  nich
ma KGHM Polska Miedź, którą badani umieścili   zdobyło dodatkowo większe wyróżnienie – cer-
na najwyższym stopniu podium po raz trzeci    tyfikat Top Employers Europe.
z rzędu.
                         Najwięcej spośród nagrodzonych firm działa w bran-
Kolejne miejsca zajęły firmy: PLL LOT, Samsung  żach: bankowej i ubezpieczeniowej, FMCG oraz BPO/
Electronics Polska, Volvo Polska, Toyota Motor  SSC. Wyróżnienia są przyznawane na podstawie
Manufacturing Poland, GlaxoSmithKline Pharma-   wyników audytu polityki zatrudnienia, w  którym
ceuticals, PGNiG, PGE Polska Grupa Energetyczna, analizuje się m.in. warunki pracy, możliwości rozwoju
Bayer i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.    czy kulturę organizacyjną.

                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10